Dveře

<h1>Dveře</h1>

Malířský celek s názvem "Dveře" jsem  připravovala více jak rok. Snažím se vytvořit v prostředí atelieru prostory neomezených možností, které nabízí světlo, malba a imaginace. Setkání s tímto celkem v sobě nese hluboce terapeutickou a bezprostřední zkušenost skládat, měnit a dotvářet svět každého z nás k obrazu svému a k možnosti sebevyjádření.

Těším se na všechny, kteří o tento zážitek budou stát. Více info na kontaktech www.fotopv.cz.