VÝSTAVA ZEMĚ JE ZE MĚ

<h1>VÝSTAVA ZEMĚ JE ZE MĚ</h1>


Výtvarný projekt zaměřený na amazonský tropický deštný prales ve svém širším pojetí upozorňuje na ekologickou situaci naší planety.

Projektu se zúčastnilo kolem 60-ti dětí a dospívajících ve věku 6 -18 let.


 

Často zmiňované amazonské pralesy jsou vypalovány ve prospěch obchodu a rozšiřování zemědělské půdy. Pálení pralesních ploch s sebou přináší katastrofu, která postihuje zvířata, rostliny a přináší zásadní narušení rovnováhy ekosystému celé naší planety.

Amazonské pralesy jsou nazývány PLÍCEMI SVĚTA.


 

Naše planeta je posvátným místem pro životy nás všech. Každý jsme

součástí její historie. Tady a teď tvoříme vlastní i kolektivní budoucnost.

Člověk jako jediný tvor zvířecí říše může tvořit a měnit realitu kolem sebe a to k dobrému i zlému.


 

Děkuji všem dětem za jejich nadšení a hodnotně strávené chvíle.

Za to, že ponechaly svoje práce pro tuto výstavu a chtěly ukázat druhým krásu a bohatství rostlinné a zvířecí říše.


 

Také děkuji za nádherný hudební doprovod k připravovanému dokumentu z tohoto výtvarného projektu a to paní Michaele Stodůlkové,

která svou hudbou naši tvorbu nesmírně obohatila.

      


 

Krátký televizní záznam z výstavy najdete zde.